[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
หน้าแรก ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
กระดานข่าว
Downloads
video
ทำเนียบบุคลากร
กิจการสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
นโยบายการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สาระความรู้
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
คำขวัญของ อบต.บ้านอ้อน
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
สินค้าโอท็อปตำบล
การปกครอง และอำนาจหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองทีดี
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP
ผังองค์กร
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
วันที่ประกาศ หัวข้อ
13/ม.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/ม.ค./2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)
23/ธ.ค./2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง หมู่ที่ 8 บ้านขุนอ้อนพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 12,200.00 เมตร พื้นที่รวม 48,800.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/ธ.ค./2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
18/พ.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/พ.ย./2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย ขนาด 18 x 30 นิ้ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,000 ใบ
4/พ.ย./2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
21/ต.ค./2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
12/ต.ค./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
6/ต.ค./2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
23/ก.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๘ จุด ตามแบบที่มีวิศวกรรับรอง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/ก.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการตำบลบ้านอ้อน (กิจกรรมปรับปรุงหลังคาทางลาดอาคารผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน) ตามแบบ อบต.บ้านอ้อนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/ก.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบท่อ ระบบกรองน้ำของระบบประปา บ้านแม่กวัก หมู่ ๑ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/ก.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่1 บ้านแม่กวัก (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/ก.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทาสี ตีเส้นจราจรและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนหน้าโรงเรียนบ้านอ้อน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านอ้อนกำหนด)พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/ก.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานลำเหมืองทุ่งผึ้ง หมู่ที่1 บ้านแม่กวัก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบที่มีวิศวกรรับรองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/ก.ย./2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
3/ก.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/ก.ย./2563 ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/ส.ค./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>