[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
หน้าแรก ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
กระดานข่าว
Downloads
video
ทำเนียบบุคลากร
กิจการสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
นโยบายการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สาระความรู้
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
คำขวัญของ อบต.บ้านอ้อน
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
สินค้าโอท็อปตำบล
การปกครอง และอำนาจหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองทีดี
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP
ผังองค์กร
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
วันที่ประกาศ หัวข้อ
14/ต.ค./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
2/ก.ย./2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบ บูรณาการ (Tambom Smart team)
11/ส.ค./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่่
29/มิ.ย./2563 รายงานมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
29/มิ.ย./2563 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
25/มิ.ย./2563 มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24/มิ.ย./2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
24/มิ.ย./2563 การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
24/มิ.ย./2563 กิจกรรม "รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day...Ngao)" ปีที่ 12
22/มิ.ย./2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.2562
22/มิ.ย./2563 สถิติการให้ให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563
18/มิ.ย./2563 สถิติการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตประจำปี
17/มิ.ย./2563 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
15/มิ.ย./2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15/มิ.ย./2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
15/มิ.ย./2563 รายงานผลการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
12/มิ.ย./2563 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
12/มิ.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
12/มิ.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12/มิ.ย./2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>