[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
หน้าแรก ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
กระดานข่าว
Downloads
video
ทำเนียบบุคลากร
กิจการสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
นโยบายการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สาระความรู้
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
คำขวัญของ อบต.บ้านอ้อน
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
สินค้าโอท็อปตำบล
การปกครอง และอำนาจหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองทีดี
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP
ผังองค์กร
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
วันที่ประกาศ หัวข้อ
14/ม.ค./2564 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
14/ม.ค./2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19
14/ม.ค./2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564
14/ม.ค./2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564
13/ม.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/ม.ค./2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/ม.ค./2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
5/ม.ค./2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)
23/ธ.ค./2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง หมู่ที่ 8 บ้านขุนอ้อนพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 12,200.00 เมตร พื้นที่รวม 48,800.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/ธ.ค./2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
4/ธ.ค./2563 ขอส่งงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
18/พ.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/พ.ย./2563 ขอส่งงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
5/พ.ย./2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564
5/พ.ย./2563 ขอส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4/พ.ย./2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย ขนาด 18 x 30 นิ้ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,000 ใบ
4/พ.ย./2563 ขอส่งงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
4/พ.ย./2563 ขอส่งงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม2563
4/พ.ย./2563 ขอส่งงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม2563
4/พ.ย./2563 ขอส่งงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>